Danmark 2 KRONER 1888, KRONE 1898, 2 KRONER 1892 OG 2 KRONER 1923

4 stk MS 62. 2 KRONER 1888, KRONE 1898, 2 KRONER 1892 OG 2 KRONER 1923 ALLE ngc MS 62. 

3.650,00 kr.